21 de diciembre de 2010

VUESTROS DESEOS SON ÓRDENES

Al hilo de unos versos de Constantino Cavafis que comentamos en clase he recibido dos sugerencias. Me rindo encantada a vuestros deseos.

A este blog le falta esto...

Ιθάκη
 Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.
Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά
θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους·
να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους,
και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά·
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,
να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους.
Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.
Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.Κι αν πτωχική την βρεις,
η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν


Enviado por Héctor Rodríguez 1º B

Ítaca


Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca,
pide que tu camino sea largo,
rico en experiencias, en conocimiento.
A Lestrigones y a Cíclopes,
o al airado Poseidón nunca temas,
no hallarás tales seres en tu ruta
si alto es tu pensamiento y limpia
la emoción de tu espíritu y tu cuerpo. 
Lestrigones ni a Cíclopes,
ni al fiero Poseidón hallarás nunca,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no es tu alma quien ante ti los pone.
Pide que tu camino sea largo.
Que numerosas sean las mañanas de verano
n que con placer, felizmente
arribes a bahías nunca vistas;
detente en los emporios de Fenicia
y adquiere hermosas mercancías,
madreperla y coral, y ámbar, y ébano,
perfumes deliciosos y diversos,
cuando puedas invierte en voluptuosos y delicados perfumes;
visita muchas ciudades de Egipto 
 con avidez aprende de sus sabios.
Ten siempre a Ítaca en la memoria.
Llegar allí es tu meta.
Mas no apresures el viaje.
Mejor que se extienda largos años;
y en tu vejez arribes a la isla
con cuanto hayas ganado en el camino,
sin esperar que Ítaca te enriquezca.

Sin ella el camino no hubieras emprendido.
Mas ninguna otra cosa puede darte.
Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca.
Rico en saber y en vida, como has vuelto,
comprendés ya que significan las Ítacas.

               Enviado por Rodrigo Jiménez 1º B
Ítaca te regaló un hermoso viaje.


14 de diciembre de 2010

La ODISEA


 LA POESÍA ÉPICA GRIEGA

Cuando la escritura se difundió en el mundo helénico, gracias a la adaptación del alfabeto fenicio hecha por los griegos en torno al s. IX a. C., se hace posible la fijación por escrito de las creaciones poéticas. La literatura griega -y la occidental- se abre con dos grandes obras de poesía épica, la Iliada y la Odisea, fechadas en torno al s. VIII a C., cuya autoría se atribuye tradicionalmente a Homero -el ciego de Quíos-, y que suponen la cristalización de una larguísima tradición épica de carácter oral que se remonta a mediados del II milenio.

Características:

• Es una poesía objetiva, que narra las hazañas de héroes de un pasado legendario.
• Se trata de poesía cantada por un aedo y posteriormente recitada por un rapsoda, siempre con acompañamiento musical ante un auditorio.
• la lengua homérica es una lengua artificial, mezcla de diferentes dialectos y estadios de la lengua griega; es una lengua literaria y arcaica.
• usa un verso llamado hexámetro dactílico.
• las obras homéricas están llenas de anacronismos y contradicciones.
• abundancia de símiles
• proliferación de epítetos o adjetivos innecesarios que se aplican siempre de la misma manera a personajes, objetos o hechos.
• utilización de fórmulas épicas, especialmente en determinadas escenas, que servían para facilitar la recitación, pues las leyendas heroicas que todos conocían de memoria proceden de una fase de transmisión oral.

LA ILIADA

La Iliada parece ser la primera, cronológicamente hablando, de las obras homéricas. Está compuesta por 24 libros o cantos en los que se narra un episodio de la Guerra de Troya: la cólera de Aquiles.

En el décimo año de la guerra entre griegos y troyanos el dios Apolo envió una terrible epidemia al campamento aqueo porque Agamenón, rey de Micenas y caudillo de los griegos se había quedado como botín de guerra con la hija del sacerdote del dios. Agamenón se vio obligado a devolverla, pero exigió a cambio que Aquiles le cediera a su esclava. Éste no tuvo más remedio que entregársela, pero encolerizado se retiró del combate.

Un oráculo había predicho que los griegos no vencerían a no ser que participara Aquiles en la contienda, pero el héroe cumplió sus amenazas y ya los troyanos arrinconaban a los griegos. Ante la desmoralización del ejército griego, Patroclo, el amigo de Aquiles vistió su armadura y fue al campo de batalla donde cayó a manos de Héctor, héroe hijo del rey de Troya. Cuando supo la noticia de su muerte Aquiles rompió a llorar y accedió a volver al combate para vengar la muerte de su amigo, batiéndose en combate singular con Héctor. El troyano luchó como un valiente pero sucumbió cuando Aquiles le clavó la pica en la garganta.

Aquiles ultrajó durante días el cadáver de su enemigo y sólo consintió en devolverlo ante las súplicas del rey Príamo y a cambio de su peso en oro. Con las honras fúnebres al valiente Héctor acaba la narración de la Iliada. Nosotros conocemos más detalles del final de Troya (muerte de Aquiles, estratagema del caballo etc) por medio de otras fuentes literarias

LA ODISEA

Por algunos elementos lingüísticos y por presentar un concepto más humanizado, más individualizado del héroe se ha considerado la Odisea posterior a la Iliada. Consta también de 24 cantos o rapsodias en los que se narra las aventuras del héroe Odiseo (Ulises) desde Troya una vez finalizada la guerra hasta su llegada a Ítaca, su patria.

Podemos dividirlos en 6 bloques temáticos de 4 cantos cada uno:

I. Telemaquia (1-4): Atenea intercede por el héroe rey de Ítaca en una asamblea de los dioses en la que se decide la vuelta a casa de Odiseo retenido en la isla de Ogigia por Calipso. Viaje de Telémaco para recibir noticias de su padre y situación en Ítaca de Penélope, esposa de Odiseo, acosada por los pretendientes.

II. Aventuras de Odiseo narradas en tercera persona (5-8): Nueva asamblea de dioses para que se cumpla lo decidido. Cuando está en su balsa, Posidón levanta una tempestad. Gracias a un velo inmortal que le entrega Ino consigue llegar a la isla de Esqueria, donde habitan los feacios. Es acogido hospitalariamente y agasajado por ellos. Cuando un aedo canta la estratagema del Caballo de Troya, Odiseo llora y revela quién es.

III. Aventuras de Odiseo contadas por él mismo (9-12): 
Cuando se da a conocer y en la corte del rey cuenta a los feacios sus aventuras:
 • La lucha con los Cicones
 • Llegada y huida del pais de los lotófagos
 • La isla de los Cíclopes y la ceguera de Polifemo
 • Llegada a la isla de Eolo
 • Llegada y huida del país de los lestrigones
 • Llegada a la isla Eea donde Circe convierte a sus compañeros en cerdos y donde permanece durante un año
 • Descenso al Hades
 • Paso por Escila y Caribdis
 • La isla de las Sirenas
 • Isla de Trinaquía donde sus compañeros se comen las vacas sagradas de Helios. Zeus fulmina con su rayo a sus compañeros.
 • Llegada de Odiseo, ya solo, a al isla de Ogigia donde lo retiene Calipso, quien le ofrece la inmortalidad y desea hacerle su esposo. Liberación gracias a la intervención de los dioses.
IV. Estancia ya en Ítaca con el porquero (13-16): 

Llegada a Ítaca. Eumeo recibe hospitalariamente a Odiseo transformado en un mendigo por Atenea que también induce en sueños a Telémaco para que regrese. Augurios y presagios. Telémaco vuelve a Ítaca y se dirige a la majada del porquero Eumeo.

V. Odiseo entre los pretendientes (17-20): 

Odiseo y Eumeo van a palacio como mendigos. Allí, ante Penélope, uno de los pretendientes informa a los demás de que Odiseo ya está en Ítaca. Conversa con su madre, y después es reconocido por su perro. Es insultado mientras pide comida por varios pretendientes. Por la noche el héroe y su hijo Telémaco se quedan solos y retiran todas las armas del salón. Conversación con Penélope en la que le da detalles sobre el regreso del héroe. la reina le ofrece hospitalariamente baño y cama y Odiseo acepta que le lave la esclava más anciana, quien lo reconoce por una cicatriz. Penélope le cuenta un sueño: un águila matando unos gansos- Odiseo matando a los pretendientes. Al día siguiente se prepara el último banquete para los pretendientes que instan a Telémaco a que entregue ya a su madre a uno de ellos.

XI. Matanza de los pretendientes y sus consecuencias (21-24):

Atenea inspira a Penélope que establezca un certamen consistente en tensar el arco de Odiseo y pasar la flecha por el ojo de doce hachas puestas en fila. Todos los pretendientes fracasan y Odiseo pide que le permitan probar: hace pasar la flecha por las hachas ante la mirada atónita de todos e inmediatamente se arma Telémaco y se pone a su lado. Por fin lo reconocen y tiene lugar la matanza de los pretendientes. Después Odiseo purifica el salón y se da a conocer a Penélope, quien lo acepta únicamente tras superar la prueba del lecho, Atenea alarga la noche para que Odiseo le cuente todas sus peripecias.
Cuando el héroe está celebrando un banquete en la finca de su padre Laertes los familiares de los pretendientes muertos comienzan un combate para llevar a cabo la venganza, pero Atenea, en connivencia con Zeus establece una paz duradera entre el linaje de Odiseo y el pueblo de Ítaca.


ACTIVIDADES sobre la Odisea:

I. Lectura de un canto.
Cantos IX y X “Los cíclopes” “La isla de Eolo y el palacio de Circe la hechicera”
Canto XII “Las sirenas. Escila y Caribdis. La isla del Sol. Ogigia.”
Canto XXI “El certamen del arco”


II. Comentario de texto:
 • Resumen-esquema del canto.
 • Características de la poesía épica: señala los epítetos épicos, las fórmulas épicas y los símiles.
 • Comenta los personajes que aparecen: héroe/s y sus rasgos; dios/es, descripción, atributos y   papel que desempeñan en el desarrollo de la acción; seres fabulosos o monstruosos.
III. Lee y responde a las siguientes preguntas:

Después de haber conquistado Troya, los griegos supervivientes emprendieron el viaje de regreso a su patria. Después de un azaroso retorno muchos encontraron que la situación había cambiado y que otros ocupaban su lugar. Agamenón murió asesinado al llegar por fin a Micenas y Ulises, el artífice de los planes que permitieron a los griegos tomar la ciudad, anduvo errante muchos años por el mar Mediterráneo antes de volver a su adorada Ítaca.
Soy Ulises Laertiada, famoso entre todas las gentes por mis muchos ardides. Mi gloria ha subido hasta el cielo. Mi mansión está en Itaca, insigne en el mar, pues en ella alza el Nérito excelso sus bosques de trémulas hojas… muchas islas también habitadas se agrupan en torno, tales Sama y Duliquio, con Zante poblada de selvas. Baja es Ítaca, sin embargo, y (…) aunque abrupta, sustenta valientes muchachos. No hay nada que se muestre más amable a mis ojos que mi tierra.     
                                                               HOMERO, 0disea, IX, 19 y s.
1. Averigua el significado de Laertíada. ¿Por qué era famoso Ulises? Busca el significado de ardid y utiliza esta palabra en una frase

2. Di el nombre de la patria de Ulises. Después de leer este texto, cita otras islas cercanas y di cómo era Ítaca. Recuerda en qué mar y en qué archipiélago se halla.
3. ¿Cuál era la tierra preferida de. Ulises? Justifica la respuesta.
4. Averigua qué sucedió en el retorno de Agamenón a Micenas.

Mientras Ulises recorría interminablemente el mar Mediterráneo, su fiel esposa, Penélope, era asediada por unos pretendientes que querían apoderarse del palacio y del lecho de su marido. Para mantenerlos a raya ella inventó una estratagema.
PENÉLOPE. Pretendientes que así me asediáis, pues ha muerto Ulises, no tengáis tanta prisa en casarme, esperad a que acabe yo la tela que estoy trabajando". (…) Así les hablé y quedó persuadido su espíritu altivo; yo, entretanto, tejía mi gran tela en las horas del día y volvía a destejerla de noche a la luz de las antorchas.                HOMERO, op. cit., XIX, 141 y s.
5. ¿Cómo se llamaba la esposa de Ulises? ¿Qué ardid inventó para permanecer fiel a su marido y no casarse con los pretendientes?.
6. Averigua qué quiere decir la expresión el manto de Penélope. Construye una frase con ella.

De vuelta al hogar Ulises se disfraza de mendigo y con la ayuda de su hijo Telémaco dio muerte a los pretendientes que asediaban a su virtuosa esposa, a la que narró sus aventuras.
Los esposos después de gozar del amor deseado disfrutaban contando el uno al otro las propias historias. Refería la divina mujer lo mucho sufrido, viendo siempre la odiosa reunión de sus malos galanes que, inculpándola a ella, mataban sin duelo las recias ovejas y las vacas y vaciaban las tinas de vino.
Luego Ulises, retoño de Zeus, contó los estragos que él causara y sus mismas penosas fatigas sin dejarse atrás nada. Gozaba ella oyendo y el sueño no cerraba sus ojos mientras seguía aquel relato.
Fue primero la lucha ganada a los cicones, luego su venida a la tierra fecunda en que comen el loto, más los hechos del fiero Cíclope y su propia venganza de los nobles amigos devorados por él sin piedad; como llegó a Eolo, quien le dio favorable acogida y la ayuda al partir, sin que fuera aún su sino la vuelta a la patria, pues un fuerte huracán lo arrastró de nuevo por el mar, rico en peces, lanzando profundos gemidos; cómo vino a Telépilo en tierra lestrigona, donde destruyeron sus naves, mataron a sus hombres de grebas relucientes, y él sólo escapó sobre un negro navío.

Refirióle también el engaño y las trazas de Circe y su ida en el barco de múltiples remos al Hades, la asombrosa mansión, a escuchar los augurios del alma del tebano Tiresias; allí vio a sus antiguos amigos y a la madre que al mundo lo trajo y crió de pequeño, cómo oyó a las Sirenas, perpetuas cantoras, y vino a las Rocas Errantes, la horrible Caribdis y Escila, de la que nadie pudo escapar jamás sin quebranto.
Contó la matanza de las vacas del Sol por sus hombres, que Zeus tonante en la altura vengó disparando a la rápida nave su rayo encendido; con todos acabó de una vez; y él, su jefe, escapó a la ruína.
Arribado a la isla de Ogigia, la diosa Calipso procuró retenerle en su cóncava gruta intentando que se casase con ella; sustento le dio y promesa de volverle inmortal, librado de la vejez para siempre, pero no pudo con todo vencerle en su pecho. Narró él cómo luego, sufriendo mil males, llegó a los feacios, que en sus almas le honraron lo mismo que a un dios y le dieron para ayudarle a volver a su patria un bajel y unos hombres tras hacerle regalos de oro, de bronce y de ropas.
Y este fue su relato postrero, pues un sueño suave le invadió relajando sus miembros. 
                                                                      HOMERO, op. cit., XXIII, 300 y s.

7. Di quién era Telémaco. ¿Qué hacían los pretendientes en el palacio de Ulises?
8. Averigua quiénes eran los lotófagos. Busca otros compuestos de -fago en castellano
9. Recuerda cómo era el aspecto de un cíclope. Después de buscar datos sobre esta aventura de Ulises y averiguar el nombre del cíclope, narra brevemente esta historia.
10. Investiga quién era Eolo. ¿Qué es la energía eólica?
11. Averigua quién era Circe y qué hacía con los marineros que caían en su poder.
12. Ulises desciende al hades. Averigua qué era este lugar y de qué dios toma su nombre. Recuerda su nombre romano y un célebre mito relacionado con este dios. ¿Con quién se encontró Ulises en el hades?
13. ¿Cómo es para ti una sirena? Averigua cómo eran las Sirenas para los griegos y a qué se dedicaban. Busca datos y di qu6 hizo Ulises para librarse de ellas. Di qué quiere decir la expresión un canto de sirenas. Utilízala en frase.

14. Averigua quién era Calipso. ¿Qué le ofreció a Ulises?
15. ¿Cómo se llamaban los habitantes de la última tierra que visitó Ulises? ¿Qué le dieron para volver a su patria? Di un sinónimo de bajel. Averigua el nombre del rey de este pueblo y de su hija.
16. Busca datos sobre otras aventuras de Ulises: los cicones, los lotófagos y Escila y Caribdis. Descríbelas.
17. Averigua quién era Mentor y qué papel jugó en la Odisea. Busca en el diccionario el significado moderno de esta palabra y utilízala en una frase.
18. Averigua cómo logró Ulises vencer a los pretendientes.

17 de marzo de 2010

LA TRAGEDIA GRIEGA. ORESTES


En este documento tienes información sobre el teatro griego que te será muy útil antes de leer y ver la tragedia de Eurípides Orestes.

Orestes es el título de la tragedia de Eurípides datada en el año 408 a. C. Su trama está muy relacionada con las tragedias Electra, Ifigenia entre los Tauros e Ifigenia en Áulide.

Personajes

• Electra
• Helena
• Coro de mujeres de Argos
• Orestes
• Menelao
• Tíndaro
• Pílades
• Un mensajero
• Hermíone
• Un siervo frigio
• Apolo


Argumento


Contexto: Orestes, tras haber matado a su madre Clitemnestra, estaba en Argos y seguía siendo perseguido por las Erinias, por lo que se encontraba muy enfermo y era cuidado por su hermana Electra.
En el juicio por el asesinato, los habitantes de Argos están a punto de emitir sus votos. Electra aún conserva la esperanza de que su tío Menelao, interceda para salvarles.


Llegada de Menelao y Helena


Menelao, antes de entrar en la ciudad, ha enviado por delante, de noche, a su esposa Helena, para evitar que ésta pudiera ser agredida por algún argivo que hubiera perdido a un familiar en la guerra de Troya.
Helena se lamenta de la muerte de su hermana pero no culpa a Electra ni a Orestes, pues sabe que el asesinato ha sido instigado por el dios Apolo. Helena envía a su hija Hermíone a la tumba de Clitemnestra para que ofrezca libaciones.

Orestes despierta pero tras un momento de lucidez enloquece y llega a creer que su hermana Electra es una de las Erinias. Luego vuelve a la normalidad. Llega entonces Menelao, al que Orestes le suplica ayuda contra el odio que algunos habitantes de Argos tienen contra él.


Conversación entre Tindáreo y Orestes

Aparece el anciano Tindáreo, padre de Helena y Clitemnestra, que reprocha a Orestes el asesinato de Clitemnestra, pues aunque ésta era culpable de haber matado a Agamenón, merecía un juicio pero no la muerte por su propio hijo.

Orestes replica que su madre Clitemnestra además de haber matado a su padre, tenía a Egisto como amante. Llega a acusar a Tindáreo de tener parte de culpa por haber engendrado a Clitemnestra, indica que si no hubiera vengado a su padre, sería igualmente acosado por las Erinias, que en este caso estarían asistiendo a su padre, y explica que el asesinato lo cometió para obedecer al dios Apolo.

Pero Tindáreo se muestra inflexible, pretende intervenir para favorecer la condena a muerte de Orestes y Electra e insta a Menelao a que no preste su ayuda a su sobrino.

Dudas de Menelao

Orestes, ante las dudas de Menelao, recuerda a éste las deudas de gratitud que debe tener con su familia y particularmente con Agamenón, que comandó las tropas de la expedición de castigo a Troya por el rapto de Helena y permitió el sacrificio de su propia hija Ifigenia para favorecer la partida de las naves.

Menelao indica a su sobrino que no tiene el poder suficiente para aplacar por la fuerza a los ciudadanos de Argos, pero señala que intentará convencerlos mediante el diálogo. Orestes queda decepcionado ante la actitud de su tío.

Pílades

Llega Pílades, primo y amigo de Orestes. Se entera de la situación desesperada de su amigo y le informa de que él ha caído también en desgracia pues ha sido expulsado de su casa por su padre Estrofio por haber ayudado a Orestes en el crimen. Pílades convence a Orestes de que debe dirigirse a los ciudadanos de Argos y convencerlos de que su crimen fue un acto de justicia.

Asamblea

Un mensajero relata a Electra el encuentro que Orestes y Pílades tuvieron con los argivos: En el debate que se entabló sobre si Orestes debía o no morir intervino primero el heraldo Taltibio, que elogió a Agamenón pero no exculpó a Orestes. A continuación, el rey Diomedes mostró que era partidario de que Orestes y su hermana fueran exiliados. Luego intervino otro argivo, que estaba siendo dirigido por Tindáreo, para pedir la condena a muerte de los dos hermanos. Otro argivo, en cambio, propuso que se le pusiera a Orestes una corona y que se le alabara por haber vengado a su padre. Orestes intentó convencer entonces a los argivos de que el crimen fue un acto de justicia, pero no logró. Orestes y Electra fueron condenados a muerte. Pílades además quiere morir con ellos.

Complot contra Helena y Hermíone

Para vengarse de sus desgracias y del nulo apoyo que les prestó Menelao, Pílades y Orestes deciden matar a Helena antes de morir. Electra además cree que si toman a Hermíone como rehén, los tres podrán salvarse.


Un esclavo frigio explica los sucesos posteriores. Orestes y Pílades encerraron a los sirvientes de Helena y se disponían a asesinar a Helena, pero los esclavos consiguieron liberarse y corrieron en ayuda de su ama. Tras ponerlos en fuga, Orestes y Pílades tomaron a Hermíone como rehén, pero en ese momento Helena había desaparecido. A continuación, se disponen a quemar el palacio.
Cuando se presenta Menelao, Orestes amenaza con matar a Hermíone a no ser que convenza a los argivos de que anulen la condena a muerte.

En ese momento aparece Apolo, con Helena a su lado, a la que ha salvado por orden de Zeus y a quien debe conducir junto a los inmortales dioses. Dice a Menelao que debe tomar otra esposa, a Pílades que debe casarse con Electra y a Orestes que debe exiliarse de su tierra, ser juzgado en el Areópago de Atenas y que debe casarse con Hermíone. Además profetiza que será absuelto y que gobernará Argos.

8 de marzo de 2010

EL DESTINO TRÁGICO DE EDIPO

EI mito de Edipo

El mito de Edipo está compuesto de varios episodios que los autores trágicos tornaron corno temas de varias piezas dramáticas. La rnás famosa de estas tragedias es, sin duda, Edipo Rey, de Sófocles. Pero también Los siete contra Tebas, de Esquilo, Edipo en Colono de Sófocles, y Las fenicias, de Eurípides, tratan diversos episodios de la misma saga mítica.

Un destino inexorable


El rey de Tebas, Layo, hijo de Lábdaco, acudió a] oráculo de Delfos a consultar a la pitonisa sobre su destino. Contestó la divinidad con un consejo: Evita tener hijos. Si tienes alguno, matará a su padre y se casará con su madre. Pero Layo y Yocasta engendraron un niño, al que luego decidieron dar muerte, temerosos de la maldición del oráculo. Y ordenaron a un sirviente de palacio que abandonara al niño en el bosque del Citerón, a fin de que allí lo devoraran las fieras del monte.  El servidor lo dejó allí, con un pie taladrado por una fíbula de bronce. Un pastor encontró al niño abandonado y fue a entregarlo a los reyes de Corinto, que, como no tenían descendencia, lo acogieron corno a un hijo propio. El pequeño recibió el nombre de “Edipo”  -que significa “pie hinchado” por la marca que dejó en él aquella herida- y creció en el palacio de Corinto como un príncipe de noble estirpe. Y, ya adolescente, fue a consultar al oráculo del famoso santuario de Delfos sobre su destino. Y el oráculo respondió:

Matarás a tu padre y te casarás con tu madre


El inútil esfuerzo por escapar al destino

El joven Edipo, aterrorizado, decidió no regresar a Corinto para evitar la desdicha. En la encrucijada de la montaña, al salir de Delfos, se topó con  un coche de caballos que estuvo a punto de atropellarlo. Estalló una disputa y Edipo mató al señor del carro, un noble cuyo nombre ignoraba. Era Layo, rey Tebas. Precisamente a Tebas se dirigió luego Edipo. 


El enigma de la Esfinge

La ciudad estaba aterrorizada por un terrible monstruo, que asolaba sus campos y destruía a sus jóvenes. monstruo, mitad mujer, mitad león alado, salió al encuentro del caminante y le planteó una pregunta:

¿Qué animal anda a cuatro pies por la mañana, con dos al mediodía y tres en la tarde?Edipo resolvió el enigma respondiendo "el hombre" (que avanza a cuatro patas de pequeño, erguido en su plenitud, y con la ayuda un bastón de viejo). Entonces desapareció el monstruo suicidándose, y el joven entró en la ciudad como un héroe salvador. Como premio, allí le aguardaba la realeza y la boda con la reina, la viuda del rey Layo, Yocasta. ¡Se había cumplido la profecía!. La advertencia del oráculo déIfico se había realizado fatídicamente, pese a los esfuerzos del héroe por evitar su destino.

El aciago final de Edipo

Pasaron los años y del matrimonio nacieron cuatro hijos: dos varones, Polinices y Eteocles, y dos muchachas, Antígona e Ismena. Y un día Edipo conoció la terrible verdad sobre su propia historia. Horrorizado, se arrancó los ojos y se condenó a sí mismo al destierro. Yocasta se suicidó. Su hija Antígona acompañó, como lazarillo, al desventurado Edipo en su exilio errante

Los hijos de Edipo

Edipo maldijo a sus dos hijos, que se pelearon por el trono, y acabaron matándose mutuamente a las puertas del muro de Tebas. Luego Antígona, al rendir honores fúnebres a Polinices, al que el rey de Tebas, su tío Creonte, había prohibido enterrar por considerarlo enemigo de la ciudad, fue apresada y condenada a muerte. Fue encerrada una cueva y allí se suicidó. El anciano Edipo vagó hasta su muerte, que fue en la aldea de Colono, cerca de Atenas.